Hellenhahn-Schellenberg

Hinfahrt:
Rückfahrt:
Linie:

Abfahrt:

Ankunft:

Linie:

Abfahrt:

Ankunft:

zur 1. Stunde
(8.10-8.55)

-
07:31
08:05
-
-
-

zur / nach 2. Stunde
(9.00-9.45)

-
-
-
-
-
-
zur / nach 3. Stunde
(10.05-10.50)
-
-
-
-
-
-

zur / nach 4. Stunde
(10.50-11.35)

-
-
-
-
-
-

zur / nach 5. Stunde
(11.50-12.35)

-
-
-
-
-
-

zur / nach 6. Stunde
(12.35-13.20)

-
-
-
-
13:25
13:49

zur / nach 7. Stunde
(13.25-14.10)
Nur freitags

-
-
-
-
14:15
14:45

zur / nach 8. Stunde
(14.20-15.10)

-
-
-
-
-
-

zur / nach 9. Stunde
(15.10-15.50)

-
-
-
-
-
-